Stavíme rodinný dům a garáž svépomocí

Za socialismu bylo zvykem stavět rodinné domy, rekreační chaty i garáže svépomocí. Možná i ve vašem městě nebo obci znáte někoho, kdo má něco podobného za sebou, a kdo tedy také mimo jiné řešil zemní práce v Praze či v jakémkoli jiném sídle. Zemními pracemi se vždy začíná a následné vyhotovení základů je to, o co se musí každá stavba opřít. Nelze je ošidit, a pokud to uděláte, může vám po kratší i delší době hrozit demolice objektu, což byste jistě nechtěli dopustit.

zemní práce

Každý dům postavený svépomocí musí mít k dispozici stavební dozor, odborníka, který dohlíží na prováděné práce a zejména na dodržování uváděných rozměrů a norem ve výkresové dokumentaci. Jak už jsme uvedli, začne se výkopem do určité hloubky, a to by měl provádět odborník. Z jakého důvodu oslovit profesionály, a proč tuto práci svěřit právě jim?

kolečko se zeminou

Přílišná námaha a potřebná mechanizace – kopat ručně základy krumpáčem, motykou a rýčem pro stavbu rodinného domu je dnes již skutečným přežitkem. Je to neúnosná dřina, která navíc trvá moc dlouho, a tím se zbytečně protahuje termín dokončení stavby. Většinu prací odvede stroj a ruční výkopové práce se provádí pouze v některých špatně dostupných místech nebo tam, kde je zaznamenaný výskyt inženýrských sítí.

Inženýrské sítě – pokud na pozemku vedou pod zemí plynové rozvody, elektrické kabely, kanalizační potrubí a další segmenty inženýrských sítí, je třeba být obezřetní a s tímto jevem hlavně počítat dopředu. Je to práce náročná i po organizační stránce, navíc se musí zajistit zpětné zakrytí všech těchto prvků podle předpisů a provést důkladné zhutnění zeminy. Stavební dozor na tyto práce musí pravidelně dohlížet.

Zajištění výkopu – většina velkých výkopů se zajišťuje pažením proti sesuvu půdy, klíčové je to zejména ve svazích a v místech, kde je podloží nestabilní, a kde by sesuvům mohlo dojít s velkou pravděpodobností.

Contacts:
Posted by: on