Kuchyně vyžaduje promyšlenou strategii

Jestli nÄ›kdo hrál nÄ›kdy nÄ›jakou strategickou hru, tak rozhodnÄ› nyní dá za pravdu v tom, že každý plán potÅ™ebuje nÄ›jakou výhodnou strategii, jak obsadit nebo získat to, co se ve hÅ™e k úspěšnému vítÄ›zství nabízí. On zase život není tak daleko od strategické hry, aÄkoliv v mnohém pomůže zajisté náhoda Read More

Vypínače Schneider zajistí kvalitu a originalitu

Dnes již není vůbec složité sehnat vypínaÄ. Pokud ale máme zájem o kvalitu, osobitost a stylový vzhled musíme zapátrat po seriózních firmách, které nám toto vÅ¡echno poskytnou. Jednou z nejlepších v tomto ohledu je francouzský výrobce Schneider Electric. V Äem je hlavní kouzlo VypínaÄů Schneider? Jsou natolik flexibilní, že jednotlivé Read More

Chytrá domácnost

Chytrý dům má pÅ™edevším zajiÅ¡Å¥ovat komfort a optimální prostÅ™edí pro osoby v nÄ›m žijící, s nízkými provozními náklady zaruÄit jejich bezpeÄí a zpříjemnit jim život. NejvhodnÄ›jší je zaÄít s tím již pÅ™i projektování a výstavbÄ›, protože ke splnÄ›ní svého úÄelu dům potÅ™ebuje mít vhodnou stavební konstrukci a vnitÅ™ní technické vybavení, Read More

Zásuvky a vypínače mohou být moderní, stylové a funkční zároveň

Nákup zásuvek se může zdát jako maliÄkost, ale ve výsledku s nimi můžete celý svůj domov ucelit, anebo naopak rozdÄ›lit. VýbÄ›r se na první pohled zdá jednoduchý, ale i tak jednoduché interiérové prvky je zapotÅ™ebí dobÅ™e naplánovat a zvolit ty nejlepší pro daný typ domova. Jako první vÅ¡e spoÄítejte VÄ›cí, Read More

Světlo, které vás příjemně překvapí

Na svÄ›tÄ› není asi ÄlovÄ›k, který by chtÄ›l za nÄ›co platit více, než doopravdy musí. A to platí i o elektrické energii. V naÅ¡ich zemÄ›pisných šířkách se jedná o komoditu, která je rok od roku dražší a dražší a je velice nepravdÄ›podobné, že by se tento trend zdražování mÄ›l v Read More

Sortiment LED žárovek, panelů, zářivek, pásků a reflektorů je obrovský

NejrozmanitÄ›jší množství typů výrobků Klasické žárovky – LED žárovky s Edisonovým závitem oznaÄeným podle průmÄ›ru E27 a E14 jsou asi nejvíce rozšířeným výrobkem v této kategorii. VÄ›tÅ¡ina z nich se nápadnÄ› podobá svým tvarem klasickým žárovkovým baňkám, což nám usnadňuje pÅ™echod ze zastaralé technologie žhavení kovového vlákna smÄ›rem k polovodiÄům. Read More

Dokonalého vzhledu dosáhnete s výrobky Schneider

Pamatujete, když jste kvůli dokonalému vzhledu svého bytu museli polepovat veÅ¡keré vypínaÄe tapetami? Ty doby jsou naÅ¡tÄ›stí dávno za námi. A pokud byste náhodou chtÄ›li namítnout, že za ty desítky let prakticky nic nezmÄ›nilo, protože v obchodech ani nyní není pořádný výbÄ›r, pak se velmi mýlíte. Máte pravdu v tom, Read More

Halogenidové výbojky jsou po sodíkových nejsilnější zdroj světla

NejznámÄ›jšími výbojkami, které pracují pod vysokým tlakem inertního plynu, jsou sodíkové. StaÄí se ohlédnout kolem sebe na ulici a máte takříkajíc jistotu, že se nad vaší hlavou nÄ›jaká objeví. Druhý nejvyužívanÄ›jší typ je halogenidový zdroj, který navazuje na úspÄ›ch jeho pÅ™edchůdců – výbojek rtuÅ¥ových. Halogenidové zdroje nejsou „halogeny“ Spolu se Read More

Nižší spotřeba, nižší náklady

V souÄasnosti je elektrická energie jednou z nejdražších komodit, za kterou jsme v naÅ¡ich luzích a hájích nuceni platit. Horší je, že se jedná o nezbytnost, bez které se ÄlovÄ›k neobejde, tedy alespoň v případÄ›, že jste se nerozhodli žít nÄ›kde v jeskyni. Bez proudu to tedy nejde. Existuje ale Read More

Bez elektřiny to dnes nejde

Je pravdou, že pokud budeme chtít nÄ›jakou dobu nÄ›kam vycestovat do přírody, tak se možná bez ní na chvíli obejdeme. Jenomže po chvíli nám zaÄne chybÄ›t a bez ní si zkrátka moc dlouho nevystaÄíme a to nemluvÄ› o tom, že již existují i dopravní prostÅ™edky, které jsou na ní závislé. Read More