Jak se liší LED žárovka od té klasické?


Klasické žárovky jsou s námi v téměř nezmÄ›nÄ›né podobÄ› velmi dlouho. Je až s podivem, že jsme za tu dobu její design prakticky neinovovali. Je to vÅ¡ak jen důkazem toho, jak kvalitní a vhodný je. PÅ™esto se v posledních letech na trhu koneÄnÄ› objevil konkurent. Tím je LED žárovka, kdy LED je zkratkou z anglického Light Emitting Diode, tedy svÄ›tlo vydávající dioda. ÄŒesky by se dala jednoduÅ¡e nazvat „zářivka“.znázornÄ›ní nápadu pomocí žárovky

Čím se vÅ¡ak liší od té klasické? Co vÅ¡echno nám nabízí? PÅ™ednÄ› nespotÅ™ebovává tolik energie, což znamená, že snižuje úÄty za elektrickou energii, což jistÄ› potěší každého. Koneckonců, kdo z nás není rád, když se mu podaří uÅ¡etÅ™it nÄ›jaké peníze, které můžou být využity k nÄ›Äemu jinému, než k placení úÄtů.

OdliÅ¡nost je pak i v základním tvaru. Zatímco LED je obvykle plochá, klasická žárovka má typický hruÅ¡kovitý tvar. Je to dáno tím, že u klasického typu je svÄ›telnosti dosaženo tím, že se rozehÅ™ejí vlákna uvnitÅ™ na takovou teplotu, až vydávají žár. AvÅ¡ak vzhledem k tomu, že uvnitÅ™ baňky je vakuum, nemohou zaÄít hoÅ™et díky absenci kyslíku.

Oproti tomu LED svítidla jsou rozsvícena pomocí zahřátí urÄitých plynů, může tedy mít prakticky jakýkoliv tvar. Placatý vÅ¡ak je považován za nejlepší, vzhledem k faktu, že uspoří mnoho místa. To se hodí například v nemocnicích, kde se obÄas musí pÅ™evážet i objemné vybavení a navíc to minimalizuje riziko, že do svítidla pacient narazí a pÅ™ivodí si tak další úraz.

Svítivost bývá u svítidel typu LED vÄ›tší, avÅ¡ak nemusí to být pravidlem. PodobnÄ› jako klasický typ má rozdílnou svítivost, je tomu tak i u tohoto. Což je dobÅ™e, neboÅ¥ si tak můžeme vybrat, jak moc chceme mít dané místo osvíceno. Například pokud potÅ™ebujeme osvítit malou místnost, příliÅ¡ jasné svÄ›tlo by mohlo oslepovat. Platí to vÅ¡ak i naopak – nízká svítivost ve velké místnosti povede jen k tomu, že tam bude Å¡ero, https://bratriorffove.bandcamp.com/music což rozhodnÄ› oÄím nesvÄ›dÄí.mokrá žárovka v deÅ¡ti
Jak je vidět, je zde plno rozdílů. Rozhodně zde nebyly vyjmenovány všechny, přesto byste měli mít alespoň základní představu, abyste si mohli dobře vybrat.

Když pÅ™iÅ¡ly pÅ™ed nÄ›kolika lety svítidla typu LED na trh, mnozí pÅ™edpokládali, že brzy vytlaÄí klasické žárovky. To se vÅ¡ak nestalo. Z jakého důvodu?

Contacts:
Posted by: on