Jaké žárovky vybrat do auta? A v čem jsou lepší LED autožárovky?


Ne každý dobÅ™e rozumí znaÄení a výmÄ›na autožárovek pak může být mnohem těžší. V nových moderních autech může být na tÅ™i stovky žárovek. Pokud se vám stane, že poprvé jedna z nich pÅ™estane svítit, vytáhnÄ›te pro jistotu nejprve manuál. Výrobcem pÅ™edepsaný typ žárovky by se nemÄ›l podceňovat, a proto je nutné vÄ›dÄ›t, co pÅ™esnÄ› máte zvolit.výmÄ›nu žárovek zvládnete i sami

Typy autožárovek

Pokud starou žárovku odÅ¡roubujete, její typ najdete napsaný na patici. NejÄastÄ›ji to bývají patice H7 – jednovláknové žárovky nebo H4 – dvouvláknové žárovky. U aut se pak může jednat o halogenové, xenonové nebo LED autožárovky. Nikdy ovÅ¡em nesmíte zamÄ›nit halogenové za xenonové žárovky. Taková výmÄ›na žárovek by se vám pÄ›knÄ› prodražila.
Co se týÄe výbÄ›ru žárovek, je důležité ohlížet se po správné patici, síle, příkonu, napÄ›tí žárovky a odstínu svÄ›tla. V ÄŒeské republice jsou povoleny pouze žárovky z bílého spektra. Co se týÄe oblíbeného modrého svÄ›tla, u nás se nesmí používat sytÄ› modré žárovky, povolený je pouze svÄ›tle modrý barevný nádech. Čím je žárovka výkonnÄ›jší, tím ÄastÄ›ji ji budete také mÄ›nit. Nejlepší je vybírat autožárovky s dlouhou životností, protože výmÄ›na malých žárovek ze zapadlých koutů auta nepatří k oblíbeným Äinnostem.dlouhá životnost je důležitá

V Äem jsou výhodnÄ›jší LED žárovky

ObecnÄ› LED žárovky Å¡etří energii a platí to i v případÄ› autožárovek. Mají nízkou energetickou nároÄnost, což je obrovská výhoda. Mezi ty další patří spolehlivost a dlouhá životnost. LED svÄ›tlo je také o nÄ›co jasnÄ›jší než halogeny a mají teplejší odstín. LED svÄ›tlomety https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/moderni-svetlomety-poznaji-chodce-i-cizi-auto-velke-automobi/r~70a8abded80f11e68f7d002590604f2e/ ale patří k dražším záležitostem. I když jsou stále více využívané a oblíbené.
Životnost žárovek velmi ovlivňuje i konkrétní užívání automobilu. Pokud například ÄastÄ›ji žárovky rozsvÄ›cujete a zase zhasínáte, zkracujete jejich životnost. Oproti klasickým žárovkám si ale LED vedou mnohem lépe a jejich průmÄ›rná svítivost je mnohonásobnÄ› vyšší.

Contacts:
Posted by: on