Jsou zářivky škodlivé?


Asi vÅ¡ichni máme zkuÅ¡enost s tím, že ne vÅ¡echny druhy umÄ›lého osvÄ›tlení jsou pro naÅ¡e oÄi stejnÄ› vhodné. Víme, že u nÄ›kterých typů můžeme sedÄ›t i nÄ›kolik hodin, aniž bychom cítili nÄ›jaké následky, z jiných nás už po chvíli zaÄnou pálit oÄi a když jej používáme dlouhodobÄ›, můžeme je mít i Äervené.

Zatímco dříve byl hlavním zdrojem svÄ›tla oheň, v dneÅ¡ní dobÄ› jsou to žárovky. Ty vÅ¡ak v poslední dobÄ› stále více a více nahrazují zářivky. Je to z jednoho prostého důvodu: jsou úspornÄ›jší, co se týká spotÅ™eby elektÅ™iny. To znamená, že ÄlovÄ›k, který je používá, bude platit ménÄ› za energie. A uÅ¡etÅ™ené peníze může investovat kamkoliv se mu zlíbí.

zarivka1

JistÄ›, zářivka není žádným novým vynálezem, dříve vÅ¡ak mÄ›la jednu vážnou vadu, která bránila jejímu rozšíření mezi běžnými obÄany. Tou byla doba, kterou potÅ™ebovala pro dosažení patÅ™iÄné teploty a svítivosti. V nÄ›kterých případech to mohlo být až deset minut, což je pro domácnost nevhodné. Není tedy divu, že se zaÄala rozÅ¡iÅ™ovat až nyní, kdy se tuto vadu podaÅ™ilo odstranit.

ProÄ tomu tak je? Abychom na tuto otázku mohli odpovÄ›dÄ›t, musíme se podívat, na jakém principu vlastnÄ› funguje. Ten není příliÅ¡ složitý. V podstatÄ› se jedná o sklenÄ›ný válec naplnÄ›ný plynem Äi smÄ›sí plynů, která se pÅ™i vyšší teplotÄ› rozžhaví a zaÄne zářit. Této teploty se dosahuje za pomoci elektrických výbojů. A jakmile je dané teploty dosaženo, není jej udržování energeticky nijak nároÄné. OvÅ¡em než dané teploty dosáhne, chvíli to trvá.

zarivka2

Není tedy divu, že se používá pÅ™edevším v místech, kde je dlouhodobé svícení vyžadováno, jako jsou nemocnice, obchody, ale i jiná podobná zařízení. AvÅ¡ak je vhodné pro naÅ¡e oÄi? Můžeme si ji bez obav pořídit domů?

OdpovÄ›Ä zní, že můžeme. Je sice k oÄím ponÄ›kud ménÄ› Å¡etrná než tÅ™eba žárovka, avÅ¡ak pÅ™esto se poÅ¡kození oÄí nemusíme obávat ani pÅ™i dlouhodobém používání. A to je pÅ™eci to nejdůležitÄ›jší, že?

Contacts:
Posted by: on