Ekologickým světlem snížíte spotřebu


Nechcete-li pořád platit tak horentní sumy za elektÅ™inu jako jste to dÄ›lali doteÄ, mÄ›li byste zaÄít pÅ™emýšlet nad tím, jak trochu snížit spotÅ™ebu.

Ekologickým světlem snížíte spotřebu

Cena elektrické energie už asi nikdy nebude na takové hladinÄ›, aby se nÄ›komu nezdála až příliÅ¡ vysoká. Musíme se smířit s tím, že budeme platit jak mourovatí. Anebo taky nemusíme. I za elektÅ™inu můžete dát ménÄ›, ovÅ¡em chce to vÄ›dÄ›t, jak toho dosáhnout. Metod je více. Nevadí-li vám mírná drastiÄnost, můžete do toho skoÄit po hlavnÄ› a zaÄít svítit pÅ™evážnÄ› svíÄkami a prakticky nepoužívat nic, co se zastrkává do zásuvky. To zní docela efektivnÄ› a také je, ale ÄlovÄ›k zvyklí na pohodlí moderní doby takto žít vÄ›tÅ¡inou dlouhodobÄ› nedokáže.

Jen jedna je nejlepší

Pak je tu jeÅ¡tÄ› druhá docela funkÄní možnost, i když není tak efektivní jako ta první, a sice koupÄ› ekologických svÄ›tel s nízkou spotÅ™ebou. Jejich instalací také uÅ¡etříte hodnÄ› penÄ›z, ale je jasné, že ne tolik, jako když nebudete svítit vůbec. Používání led žárovek e27 lightpark.cz pro vás nejspíše ale bude daleko schůdnÄ›jší variantou.

Jsou opravdu efektivní

Každý druhý výrobce žárovek ve sloganech sdÄ›luje, že zrovna jeho výrobek je ten nejlevnÄ›jší a nejÅ¡etrnÄ›jší jak k přírodÄ›, tak i k peněžence. Obvykle se jedná pouze o reklamní Å™eÄi, ale led žárovky jsou skuteÄnÄ› takové, jako se o nich říká. SkuteÄnÄ› mají velmi nízkou spotÅ™ebu a zároveň vydrží fungovat i mnohem déle než obyÄejná svÄ›tla. Důvod je jednoduchý, fungují na úplnÄ› jiném principu než konkurence, což je dÄ›lá v mnoha ohledech mnohem lepší.

Pravá úsporná žárovka

Investice, která se vyplatí

Když se Å™ekne A, musí se říci i B. Pokud jste byli doteÄ zvyklí na svícení tradiÄními vláknovými svÄ›tly, které máte nejspíš jeÅ¡tÄ› v zásobÄ› habadÄ›j, jistÄ› jste nezapomnÄ›li ani na to, jak málo stály. Led žárovky, a to i ty nejobyÄejnÄ›jší, jsou ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů o nÄ›co dražší než jiné druhy svÄ›telných zdrojů, ale to není nic divného. JeÅ¡tÄ› zhruba pÅ™ed deseti lety stály mnohem více. Nové moderní technologie vždy stojí nÄ›co na víc. To vÅ¡ak neznamená, že by se do nich nevyplatilo investovat. PrávÄ› naopak.

Contacts:
Posted by: on