Osram Cool Blue na předních pozicích mezi automobilovými žárovkami


Dva pÅ™ední výrobci žárovek pro automobilový průmysl Philips a Osram dbají na své dobré jméno ve vlastním zájmu. Každý problém, aÅ¥ už v podobÄ› nepravdivých informací nebo vysokého poÄtu reklamací může způsobit odliv zákazníků, což může mít v souÄasné „online době“ velice rychlý spád a neblahé důsledky. Zákazníci se totiž řídí nejen tvrzením samotných výrobců, prezentovaným v médiích, nebo na obalech výrobků, ale zkuÅ¡enostmi tÄ›ch, co již autožárovky vyzkouÅ¡eli.

závodní vůz

Firemní renomé a pozitivní hodnocení zákazníků

Díky pozitivním recenzím zákazníků v mnoha zemích svÄ›ta se oba zmiňovaní producenti těší nebývalému zájmu o vÅ¡echny typové Å™ady, které na trhu v souÄasné dobÄ› existují.

Ve znaÄkových produktových Å™adách můžete volit mezi tÄ›mi s dlouhou životností (Ultra Life nebo Long Life), případnÄ› dát pÅ™ednost vyššímu výkonu, resp. hodnotÄ› jasu a kontrastu a delšímu kuželu svÄ›tla. K nejprodávanÄ›jším autožárovkám na trhu se Å™adí Osram Night Breaker a Osram Cool Blue H7. Oba typy spojuje studené bílé svÄ›tlo o teplotÄ› chromatiÄnosti až 4200 K, což má významný pozitivní vliv na pohodu pÅ™i řízení a snížení pravdÄ›podobnosti závažné dopravní nehody.

veÄerní jízda

PoÅ¡kození reflektoru – vzhledem k nízké cenÄ› žárovek do pÅ™edních svÄ›tlometů opravdu nemá význam riskovat poÅ¡kození reflektoru. To může nastat u neznámých výrobců, kteří neposkytují žádnou garanci, a kde si nemůžete být jisti jakostí v závislosti na výrobním technologickém postupu. Může dojít k výbuchu zdroje a k poÅ¡kození vnitÅ™ní chromované vrstvy reflektoru, nebo i celého výlisku. VýmÄ›na vadného zdroje se pak může zbyteÄnÄ› navýšit i o výmÄ›nu celého svítidla.

VýmÄ›na autožárovky a seřízení svÄ›tlometu – mnoho Å™idiÄů také zapomíná na pravidelné seřízení svÄ›tlometů. I ta sebelepší žárovka totiž neplní svou funkci, jestliže jsou smÄ›rové úhly posunuté za hranici povolené tolerance.

Contacts:
Posted by: on