Zásuvky a vypínače mohou být moderní, stylové a funkční zároveň


Nákup zásuvek se může zdát jako maliÄkost, ale ve výsledku s nimi můžete celý svůj domov ucelit, anebo naopak rozdÄ›lit. VýbÄ›r se na první pohled zdá jednoduchý, ale i tak jednoduché interiérové prvky je zapotÅ™ebí dobÅ™e naplánovat a zvolit ty nejlepší pro daný typ domova.
rozsvícená žárovka

Jako první vÅ¡e spoÄítejte

VÄ›cí, kterou za každou cenu musíte udÄ›lat jeÅ¡tÄ› pÅ™ed návÅ¡tÄ›vou obchodu nebo e-shopu, tak je kalkulace. ProjdÄ›te si jednotlivé místnosti vÄetnÄ› chodby a koupelny a spoÄítejte, kolik spotÅ™ebiÄů zde budete využívat a potÅ™ebujete je zapojit do sítÄ›. StejnÄ› tak se nÄ›kdo rozhodne klasicky pro jeden vypínaÄ v pokoji, ale hodnÄ› lidí se rozhoduje pro dva. Jeden u dveří a druhý nad pohovkou Äi postelí.

Spoléhejte na jednotný vzhled

Toto je asi zÅ™ejmé, ale hodnÄ› lidí na to zapomíná. Zásuvky a vypínaÄe by mÄ›li mít jednotné provedení. VÅ¡ichni je považují za párové produkty, a proto by mÄ›ly být ve stejném designu. Nabídka Unica plus nabízí jedineÄný a pÅ™itom ucelený vzhled, který se hodí do vÄ›tÅ¡iny interiérů a vybírat můžete nejen z různých stylů, ale také barev.

Nejde jen o barvu

Nabídka je v dneÅ¡ní dobÄ› skuteÄnÄ› Å¡iroká a výrobci Äasto experimentují. Proto si můžete pořídit nejen klasické, tlumené i výrazné barvy, ale také různé tvary. Zamyslete se nad stylem svého domova. Je v industriálu a hodí se do nÄ›j kulaté vypínaÄe? Anebo budou vhodnÄ›jší dnes hojnÄ› používané Ätvercové s kulatými rohy, anebo tradiÄní s ostrými rohy?
připravené kabely na zásuvku

Už dávno nejde jen o bakelit

Plastové produkty jsou stále nejprodávanÄ›jší pÅ™edevším kvůli nízké cenÄ› a dlouhé trvanlivosti. Pokud ale chcete nÄ›co trochu jiného, můžete se podívat i na dÅ™evÄ›né, kovové nebo keramické varianty. Volba materiálu hodnÄ› ovlivní nejen koneÄnou cenu, ale také vzhled místnosti jako takové. StaÄí jen vÄ›novat pozornost detailům a nebát se obrovské nabídky, která na vás Äeká.

Contacts:
Posted by: on