Strojní závity

Vysoká pevnost

Bez závitů bychom si jen těžko uměli představit svět kolem nás, protože se využívá u stojů, aut, elektroniky, staveb a na mnoha dalších místech, takže použití je opravdu bohaté. Jedná se vlastně o materiál válcové tvaru, který má na svém obvodě drážku, která se točí ve spirále. Potřebujeme tedy vhodný protikus, kterým může být matice či jiná součástka, ve které bude závit stejných parametrů.

spojovací materiál

Ono je totiž závitů mnoho druhů, přičemž každý má své výhody a podle nich se najde využití. Třeba u takového potrubí je zapotřebí, aby měl dobrou těsnost a na druhou stranu není vyžadována až tak velká odolnost vůči zatížení. Když má být závit zatížený nějakými silami, tak nejdříve musíme určit, jaké namáhání způsobují. Mezi nejčastější patří tah, tlak, otlačení a střih. Při návrhu je lepší zvolit více šroubů než vyšší pevnost, ovšem někdy to nejde. Jde tu totiž o to, že u těch pevnějších výrazně roste cena, což zdražuje celé zařízení.

Výroba

Možností je spousta, přičemž můžeme je rozdělit podle toho, jestli se jedná o obrábění nebo tváření. Při obrábění odebíráme materiál ve formě třísky z prostoru závitové mezery, přičemž realizovat se to dá pomocí soustružení, frézování, broušení a dalších metod. Třeba díky broušení můžeme dosáhnout velmi přesných pohybových závitů. U tváření zase dosahujeme zlepšení mechanických vlastností, protože materiál se vytlačí z prostoru závitové mezery do závitového vrcholu.

kovové šrouby

Co se týče výroby, tak každopádně u ní potřebujeme přesné nástroje, protože bez toho nám nebude do součástky pasovat třeba šroub. Před montáží se výrobky často kontrolují pomocí závitových trnů, aby se problém odhalil zavčasu. Co se týče závitníků, tak není problém zakoupit i nějaké speciální druhy jako je třeba trapézový závitník. Jeho použití je podobné, akorát musíme zvolit vhodné řezné podmínky, abychom dosáhli potřebného stoupání šroubovice.

Contacts:
Posted by: on