Rtuťová výbojka není zapomenutý světelný zdroj


V nÄ›kterých zdrojích prezentovaných na internetu u se můžete doÄíst, že rtuÅ¥ové výbojky již definitivnÄ› zakonÄily své působení, a že se jako zdroj svÄ›tla neprodávají. To je v podstatÄ› tvrzení pravdivé, vzhledem k tomu, že byly nasazovány Å™adu let ve veÅ™ejném osvÄ›tlení, a tam je nahradily sodíkové a halogenidové výbojky. Stále se vÅ¡ak ve formÄ› speciálních výrobků využívají a my bychom si ty nejdůležitÄ›jší mohli pÅ™iblížit.výbojky na vánoÄních trzích

Lampy do solárií

V soláriích se dnes můžete setkat se rtuÅ¥ovým svítidlem s redukovaným UV zářením v úzkém spektru od 280 do 320 nanometrů, což odpovídá bezpeÄnému záření UVB, podporujícímu tvorbu vitamínu D. S takovou lampou je opalování bezpeÄné a pÅ™edevším nejste vystaveni krátkovlnnému záření UVC, které se již Å™adí mezi ionizující a naruÅ¡ující bunÄ›Änou informaci DNA.

Speciální osvětlení

Klasické vysokotlaké rtuÅ¥ové výbojky najdou uplatnÄ›ní v nÄ›kterých oborech umÄ›lecké Äinnosti, kde je žádoucí osvítit pÅ™edmÄ›ty omezeným svÄ›telným spektrem. RtuÅ¥ová výbojka totiž vydává svÄ›tlo o kratších vlnových délkách a schází v nÄ›m dlouhovlnné záření infraÄervené vÄetnÄ› Äervené barvy viditelného spektra. PÅ™evládá tedy zelená a modrá barva a to se může hodit u nÄ›kterých divadelních scén i bez použití filtrů, na veÅ™ejných akcích typů diskoték a hudebních vystoupení, ve fotografických a filmových ateliérech atp.pouliÄní výbojkové osvÄ›tlení

A co veřejné osvětlení

Tam se s nimi potkáte opravdu jen výjimeÄnÄ› vzhledem k tomu, že nedosahují tak vysokého výkonu (svÄ›telného toku) jako sodíkové výbojky, a pro osvÄ›tlování veÅ™ejných prostranství by jich bylo zapotÅ™ebí mnohem více, Äímž by se výraznÄ› zvýšily náklady na provoz veÅ™ejného osvÄ›tlení. Zároveň se nemohou rovnat podáním barev metalhalogenidovým zdrojům, které se instalují na různá sportoviÅ¡tÄ› a nÄ›která místa v silniÄní a železniÄní dopravÄ› (peróny, nástupiÅ¡tÄ›, pÅ™echody pro chodce).

Contacts:
Posted by: on