Rozjasněte Váš interiér barvami


V dneÅ¡ní dobÄ› už snad nenajdete interiér, který by nebyl pÅ™ipojen do elektrické sítÄ› a nebyl vybaven elektroinstalaÄními prvky. Bez elektrického proudu jakoby jste ani nebyli. Nejen vÅ¡echny domácí spotÅ™ebiÄe, ale také téměř vÅ¡echny stroje a přístroje fungují jen a jen díky elektrické energii. Bez elektrického proudu byste si jen těžko ohřáli jídlo v mikrovlnné troubÄ› Äi vyprali prádlo nebo byste se jen těžko dozvÄ›dÄ›li nové informace z televize Äi rádia. No a k tomu, abyste mohli vÅ¡echny potÅ™ebné přístroje zapojit do elektrického proudu nebo si mohli rozsvítit svÄ›tlo, potÅ™ebujete mít interiér vybavený zásuvkami a samozÅ™ejmÄ› vypínaÄi.

vypínaÄ

Zásuvky a vypínaÄe jsou nejen potÅ™ebnými ba dokonce nepostradatelnými souÄástmi naÅ¡ich domovů, kanceláří a dílen, ale také se stávají bytovým doplňkem každé místnosti a právÄ› proto zajisté oceníte zásuvky a vypínaÄe z produktové Å™ady unica color, které pro Vás máme pÅ™ipravené v naší opravdu Å¡iroké nabídce elektroinstalaÄních prvků a materiálu. Nejde o běžné vypínaÄe a zásuvky, ale o prvky, které se stanou souÄástí VaÅ¡eho interiéru a které jej dokonale doladí pÅ™esnÄ› podle VaÅ¡ich pÅ™edstav.

zásuvka

Strojky i krycí rámy tÄ›chto elektroinstalaÄních prvků jsou vyrábÄ›ny v dokonalé leÅ¡tÄ›né povrchové úpravÄ› v základních odstínech, ovÅ¡em zajisté Vás pÅ™ekvapí velkolepý výbÄ›r dekoraÄních rámeÄků v mnoha různých barevných odstínech, díky kterým můžete vypínaÄe a zásuvky sladit s Vaším interiérem a to v každé místnosti jinak, podle toho, jakou tÅ™eba máte vymalováno barvou nebo podle nábytku Äi dalších dekorací v místnosti. Je to jen a jen na Vás a VaÅ¡em oblíbeném stylu.

Produktová Å™ada elektroinstalaÄních prvků unica color jistÄ› potěší vÅ¡echny milovníky barev a moderního bydlení. SamozÅ™ejmÄ›, pokud dáváte pÅ™ednost spíše klasice a Äistým nenápadným odstínům v bílé Äi slonovinové barvÄ›, není problém se v naší nabídce porozhlédnout po nÄ›které z dalších produktových Å™ad od tohoto skvÄ›lého výrobce, který dodává na trh s elektroinstalaÄními prvky tu nejvyšší kvalitu.

Contacts:
Posted by: on