K čemu se používají výbojky


Existuje mnoho vynálezů, které nám významnÄ› ulehÄují život, avÅ¡ak běžný ÄlovÄ›k o nich prakticky nic neví. PÅ™esto by bez nich jeho život nebyl ani zdaleka tak pohodlný, jako dnes. Jedním z tÄ›chto zařízení jsou i výbojky LightPark. O co se jedná?

ZjednoduÅ¡enÄ› Å™eÄeno, jde o stroj, který vysílá elektrické výboje. Ty mohou buÄ probíhat mezi dvÄ›ma konci, nebo být vysílány jen tak do vzduchu.

vybojka1

JistÄ›, na první pohled si ÄlovÄ›k může říct, k Äemu nÄ›co takového může sloužit. Koneckonců, ÄlovÄ›k od toho tak maximálnÄ› dostane elektrickou ránu, což rozhodnÄ› není nic příjemného. AvÅ¡ak věřte nebo ne, tento přístroj má Å™adu využití.

NejÄastÄ›ji se s ním setkáme v nÄ›kterých typech automobilu. Zde se elektrický výboj používá k zažehnutí palivové smÄ›si a tím nastartování vozu. Bez nÄ›j by vůbec nemohlo fungovat. JistÄ›, nÄ›které typy, například elektromobily, jej nepotÅ™ebují, avÅ¡ak tÄ›ch je pomálu. VÅ¡echny ty, se kterými se běžnÄ› setkáváme na silnicích, je potÅ™ebují.

vybojka2

Jak bylo výše zmínÄ›no, dostat elektrický Å¡ok není nic příjemného. AvÅ¡ak i zde se najdou situace, kdy to naopak pomůže. Pomiňme nyní Å¡okovou terapii, která se kdysi používala k léÄbÄ› psychických onemocnÄ›ní, a soustÅ™eÄme se na moderní dobu.

Zde je asi každému známý defibrilátor. To je přístroj, který s výbojkou pracuje. Funguje tak, že do těla pacienta pouští elektrický výboj o přesně dané intenzitě. Používá se například k nastartování srdce, ale i v jiných případech.

Tím posledním, který vás možná pÅ™ekvapí, jsou pouliÄní osvÄ›tlení. Nyní mám na mysli ten starý typ, tedy například sodíkové lampy, které nejprve zářily typickým modrým svÄ›tlem, než dosáhly kýženého jasu.

Ta fungovala podobnÄ› jako zářivka. Nádoba, naplnÄ›ná plynem Äi smÄ›sí plynů, se pomocí elektrických výbojů rozžhavila na teplotu, pÅ™i níž zaÄala žhnout a tedy i vydávat záři. Bylo to podstatnÄ› levnÄ›jší, než použití klasických žárovek. Dnes vÅ¡ak již byly prakticky vÅ¡echny vymÄ›nÄ›ny za jiný druh osvÄ›tlení.

Jak je vidÄ›t, aÄ se to nezdá, setkáváme se s ní vÅ¡ude kolem nás. Možná by bylo dobré, kdybychom si to obÄas pÅ™ipomnÄ›li.

Contacts:
Posted by: on