Jak fungují saponáty


Pokud chceme nÄ›co skuteÄnÄ› důkladnÄ› umýt, pak bezesporu použijeme nÄ›který z mnoha druhů saponátů. Ty existují v nejrůznÄ›jších provedeních, avÅ¡ak jejich úÄel je vždy stejný: ulehÄit nám úklid. Jen málokdo z nás se ale zamyslí nad tím, proÄ tyto přípravky fungují lépe než samotná klasická voda. Ta je pÅ™ece pro životní prostÅ™edí lepší, tak proÄ používat další prostÅ™edky?

 

JednoduÅ¡e proto, že bez nich nÄ›které druhy neÄistot, například mastnotu, zkrátka a jednoduÅ¡e neodstraníme, nebo jen s velkou námahou a Äasovou ztrátou. Je tedy mnohem lepší použít nÄ›který z přípravků, který nám tuto práci znaÄnÄ› usnadní. A pÅ™itom také zapÅ™emýšlet, jakým způsobem vlastnÄ› fungují.

 

Abychom tomu porozuměli, musíme pochopit, že látky se děli v podstatě na dvě kategorie: hydrofilní a hydrofobní. Hydrofilní k vodě přiléhají, hydrofobní vodu odpuzují. Typickým příkladem hydrofobních látek je například právě zmíněná mastnota.

 

mytí auta saponátem

 

Pokud tedy něco umýváme, pak hydrofilní látka půjde odstranit snadno, neboť k vodě přilne, naopak s hydrofobní budou problémy. Samozřejmě žádný materiál není stoprocentně jedno ani druhé, jedná se spíše o spektrum. Proto jsou některé věci snadno omyvatelné vodou, kdežto jiné nikoliv.

 

A zde právě přichází ke slovu saponáty. Ty totiž mají schopnost změnit povrchové napětí a posunout tak látku směrem k hydrofilnímu konci spektra. Důsledkem pak je, že ji mnohem snadněji odstraníme z daného povrchu.

 

bublinky saponátu

 

To samozÅ™ejmÄ› platí i pro lidskou kůži a mýdlo, což může způsobovat problémy. JistÄ›, pomůže nám odstranit Å¡pínu, avÅ¡ak zároveň také z výše uvedených důvodů odstraní mastnou ochrannou vrstviÄku, kterou na pokožce máme. Ta tvoří jednu z ochranných bariér proti vniknutí Å¡kodlivin do tÄ›la pÅ™es kůži.

 

Proto se doporuÄuje používat pouze speciální mýdla, která mají takové složení, které onu ochrannou vrstvu pokožky tolik nepoÅ¡kodí. Ano, ÄásteÄnÄ› ji odstraní, avÅ¡ak tento efekt je podstatnÄ› menší, než u jiných druhů mýdel. Proto je můžeme používat dennÄ›.

Contacts:
Posted by: on