Všechny cesty vedou do Říma


PÅ™esnÄ› tak praví staré římské poÅ™ekadlo. A je to skuteÄnÄ› tak, vÅ¡echny cesty byly v antice navrženy, aby směřovaly do hlavního mÄ›sta říše. A ostatnÄ› dnes to není vůbec jiné, byÅ¥ tÄ›ch hlavních mÄ›st máme pÅ™ece jen více. Řím je ale stále jakousi stálicí mezi destinacemi Äeských i zahraniÄních turistů, najdeme zde spoustu úctyhodných památek a zároveň také domov jedné z nejlepších kuchyní na svÄ›tÄ›. ByÅ¥ se mnohdy jednotlivé pochoutky a pokrmy liší italsky-regionálnÄ›, v zásadÄ› můžeme říci, že aÅ¥ už jedete za jídlem nebo za památkami Äi kulturou, Řím má bezpochyby co nabídnout. Jedná se o pÅ™ekrásné staré a antické mÄ›sto, které má úplnÄ› nový kabát, avÅ¡ak zcela nezapomnÄ›lo na svoji bohatou historii.obrázek oblohy a mraků z okénka letadla

Do Říma se můžete dostat hned nÄ›kolika způsoby. Do Říma cestují každý den autobusy i vlaky, takže pokud vám nevadí strávit pár desítek hodin zavÅ™ení v malém prostoru a chcete uÅ¡etÅ™it, je tohle pÅ™esnÄ› pro vás. Pokud ale chcete strávit v ŘímÄ› opravdu co možná nejvíce Äasu a objevovat jeho skryté https://support.apple.com/cs-cz/HT205891 krásy i okázalou architekturu, je tÅ™eba letÄ›t letadlem. No jo, jenže takové letenky mohou být pÄ›knÄ› drahou záležitostí. PÅ™esnÄ› proto existují levné a akÄní letenky, například letenky Řím, se kterými se dostanete do italské metropole například přímo z Prahy!stará římská památka v ostrém kontrastu slunce

Řím je otevÅ™enou náruÄí pro každého, kdo má dostatek odvahy a troÅ¡ku penÄ›z v peněžence. UrÄitÄ› nesmíte zapomenout na krásnou veÄeÅ™i pÅ™i svíÄkách v jedné z místních restaurací nebo návÅ¡tÄ›vu antického Kolosea. Užijte si pizzu a pravé italské tÄ›stoviny, které se neliší od tÄ›ch, co máme tady – protože co si budeme, vždycky to bude nejlepší od místních babiÄek a maminek. Dejte si taky trochu italského vína a pobavte se s místními na nÄ›jaké veselici Äi kulturní akci. A že jich Řím pořádá až až, to se můžete pÅ™esvÄ›dÄit na každém kroku. Tak na co jeÅ¡tÄ› Äekáte? HupsnÄ›te do letadla a leÅ¥te poznávat cizí kraje!

Contacts:
Posted by: on