Toulky Římem


Možná bude pro zaÄátek staÄit i prodloužený víkend ve dvou na nÄ›jaké zajímavé místo v evropské metropoli, kam se dostanete s cenovÄ› výhodnými letenkami. Můžete vyzkouÅ¡et tÅ™eba cenovÄ› příznivé letenky řím.

Je jen málo míst, které se romantikou vyrovnají Římu. Pokud se do Říma vydáte mimo hlavní turistickou sezónu a nebudete se prodírat davy turistů, vychutnáte si tu kouzelnou atmosféru, kterou Řím nabízí. Můžete se projít místy, kde se před stovkami let formovaly evropské dějiny a také dějiny církve. Nenajdete jiné místo, které vás přenese tak hluboko do dějin a můžete si zde na historii doslova sáhnout.

palác Andělů

Můžete zaÄít například návÅ¡tÄ›vou AndÄ›lského hradu. Jde o impozantní stavbu na bÅ™ehu Å™eky Tibery. Palác má za sebou pohnutou historii a v průbÄ›hu Äasů sloužil jako mauzoleum, vÄ›zení nebo pevnost, která mÄ›la ochránit papeže v případÄ›, že mu hrozilo nebezpeÄí. Pro tento úÄel zde byla vybudovaná tajná chodba, která tuto bezpeÄnou stavbu spojovala s vatikánským palácem. PÅ™i mimořádných příležitostech se mohou návÅ¡tÄ›vníci hradu do tajemné chodby podívat. VýjimeÄnÄ› je přístupná i původní koupelna Klementa VII. nebo do prastaré vÄ›znice.

Navona

Zkuste také námÄ›stí Navona. Jde o jedno z míst ve mÄ›stÄ› s nejvyšším nájemným. Za exkluzivitu se prostÄ› platí. UprostÅ™ed námÄ›stí stojí Berniniho fontána ÄtyÅ™ Å™ek. Jde o Å™eky Nil, Dunaj, Ganga a La Plata. Ty reprezentují 4 kontinenty. Jméno stavitele a architekta Berniniho je spojeno v ŘímÄ› i s dalšími architektonickými skvosty. Byl jedním ze stavitelů baziliky sv. Petra, která je jednou z nejslavnÄ›jších staveb svÄ›ta a vznikla jako stavba pro uložení ostatků apoÅ¡tola Petra, který byl muÄený a ukÅ™ižovaný na žulovém obelisku, který stojí na prostranství pÅ™ed bazilikou. Zajímavostí je, že obelisk sem umístil císaÅ™ Caligula v období, kdy zde byla promenáda a prostory pro hry. PÅ™ivezl ho z Heliopolis z Egypta a cestoval v lodi naložené ÄoÄkou, aby se nepoÅ¡kodil.

Contacts:
Posted by: on