Sortiment LED žárovek, panelů, zářivek, pásků a reflektorů je obrovský


Nejrozmanitější množství typů výrobků

Klasické žárovky – LED žárovky s Edisonovým závitem oznaÄeným podle průmÄ›ru E27 a E14 jsou asi nejvíce rozšířeným výrobkem v této kategorii. VÄ›tÅ¡ina z nich se nápadnÄ› podobá svým tvarem klasickým žárovkovým baňkám, což nám usnadňuje pÅ™echod ze zastaralé technologie žhavení kovového vlákna smÄ›rem k polovodiÄům.svítidlo s vláknovými žárovkami
Zářivkové trubice – svítící diody lze uspořádat do nejrůznÄ›jších tvarů a již Å™adu let se těší znaÄnému zájmu veÅ™ejnosti LED zářivky v podobÄ› lineárních trubic. Prodávají se buÄ jako samostatná tÄ›lesa pro instalaci s vnitÅ™ním napájecím zdrojem (nemají pÅ™edÅ™adník), anebo se jedná o shodné typy trubic, napÅ™. s paticí T8.
Panely – uspořádání diod je možné i na velké ploÅ¡e ve formÄ› panelu. Tímto způsobem se kupříkladu snadno Å™eší pÅ™echod ze stávajícího kancelářského Äi provozního osvÄ›tlení zářivkami na vzhledovÄ› mnohem pÅ™ijatelnÄ›jší Å™eÅ¡ení a zároveň velmi úsporné z hlediska spotÅ™eby elektÅ™iny.
Pásky – velký zájem probouzí i ohebné pásky s externím napájecím zdrojem. Mohou se libovolnÄ› zkracovat, snadno se instalují oboustrannou lepicí páskou a můžete s nimi vytvářet nekoneÄné možnosti osvÄ›tlovaných ploch. Mají velmi nízký příkon a mohou být v provozu i nepÅ™etržitÄ› jako noÄní osvÄ›tlení chodeb, v dÄ›tském pokoji pro malé dÄ›ti, které se bojí ve tmÄ›, anebo poslouží jako dekorativní svítidla.
Reflektory – nejvÄ›tší výkon oÄekávejte u LED halogenů, které zastoupí starší technologii halogenových žárovek. Část výrobního segmentu je dnes také vÄ›nována veÅ™ejnému osvÄ›tlení a osvÄ›tlování velkých ploch v exteriérech, napÅ™. sportovních areálů, dopravního zázemí, logistických a prodejních center.cylindr stropního svítidla
Speciální bateriové zdroje – výkon souÄasných LED diod je již znaÄný a proto se uplatní i ve svítidlech napájených dobíjecími Li-On akumulátory, případnÄ› tužkovými Äi knoflíkovými bateriemi. A výÄet typů svítilen je obrovský, od pracovních ruÄních „baterek“ pÅ™es cyklistické svítilny až k outdoorovým modelům Äelovek. BěžnÄ› se prodávají jako přívěšky na klíÄe, reklamní pÅ™edmÄ›ty, Äi budíky s promítáním Äasu na strop a jistÄ› by se dala vyjmenovat celá Å™ada dalších výrobků.

Contacts:
Posted by: on