Pročpak bychom nelétali?


NaÅ¡inci sice dodnes tradují, že ‚vÅ¡ude dobÅ™e, doma nejlépe‘, ale pÅ™ece jenom už se tím lidé z vyspÄ›lé Äásti svÄ›ta zase až tak docela neřídí. Doma se sice můžeme dobÅ™e cítit, ale pÅ™esto nás nejednou pÅ™epadne nutkavá potÅ™eba vyrazit do dálav za poznáním cizích krajů. A protože žijeme v globalizovaném svÄ›tÄ›, v nÄ›mž se vzdálenosti pomyslnÄ› zkracují, jsou námi stále hojnÄ›ji navÅ¡tÄ›vovány i hodnÄ› vzdálené destinace.

NaÅ¡inec je Äasto nejen schopen, ale i ochoten cestovat klidnÄ› až na opaÄný konec svÄ›ta, a to bez ohledu na to, Äiní-li tak z pracovních důvodů nebo klidnÄ› i jen ÄistÄ› pro zábavu. A protože snad bez výjimky nemíváme Äasu habadÄ›j, neputujeme do takových dalekých krajů, ale tÅ™eba ani ‚jenom tady za humna‘, Äasto pozemní cestou, ale volíme leteckou dopravu. A to proto, že je tato nejen dostupná, ale i atraktivní, velice rychlá, bezpeÄná, spolehlivá a vlastnÄ› i vcelku cenovÄ› výhodná.

letadlo nad městem

I když je pochopitelnÄ› sporná ona cenová výhodnost. Protože jsou tu jak spojení levná už na první pohled, tak i ta, jež jsou levná až poté, co si spoÄítáme náklady na kilometr cesty. A samozÅ™ejmÄ› jsou i lety, které jsou pro zmÄ›nu drahé, ne-li přímo šílenÄ› drahé.

A protože naÅ¡inci obvykle nemívají zase až tak moc penÄ›z nazbyt, Äasto se stává, že neletí proto, že je to na jejich vkus pÅ™ece jenom moc vyhozených penÄ›z.

letadlo nad mraky

A to je vlastnÄ› Å¡koda. Protože se tací lidé pÅ™ipravují o nejeden jedineÄný zážitek z cest, a Äiní tak Äasto zbyteÄnÄ›. Protože kdyby vÄ›dÄ›li své, vÄ›dÄ›li by tÅ™eba i to, že bývají k dostání nejen drahé, ale i levné letenky.

Chce to jenom hledat ve správný Äas na správném místÄ›, tedy ve správném vyhledávaÄi, a dají se najít i doprodávané letenky za ceny klidnÄ› i pomalu symbolické. Protože jsou zkrátka situace, kdy se aeroliniím nepodaří vÅ¡echny místa vyprodat a tyto tak na poslední chvíli berou zavdÄ›k i daleko nižší Äástkou za letenku, jen aby z toho aspoň nÄ›co mÄ›ly.

A tak se dá říci, že kdo hledá, najde. A budete-li hledat, urÄitÄ› i vy hodnÄ› uÅ¡etříte.

Contacts:
Posted by: on