Poznejte krásy Říma trochu jinak: nejhezčí parky a zahrady


Nakupte si levné letenky do Říma Levneletnky a zažijte dobrodružství.

  1. Villa Borghese

Je to rozsáhlá zahrada s množstvím budov, muzeí a atrakcí k vidÄ›ní. Je to tÅ™etí nejvÄ›tší park v ŘímÄ›. V roce 1605 se zaÄaly lesy a louky na tomto prostranství obstarávat a formovat do dneÅ¡ní podoby. Tak jak ho známe dnes je vÅ¡ak úprava až z 19. století.Villa Doria Pamhili s palácem

  1. Aventinský kopec

Je jedním ze sedmi pahorků Říma, na kterých se nacházel původní starověký Řím. Najdeme ho na jihozápadě poblíž řeky Tibery. Najít u něj můžeme i řadu známých památek jako je Kostel sv. Alexia a Bonifáce, Kostel maltézských rytířů, nebo Basiliku S. Sabiny.

  1. Palatinský kopec

je také jedním ze sedmi kopců starovÄ›kého Říma. Na rozdíl od Aventinu se vÅ¡ak nachází ve stÅ™edu mezi Koloseem a Forum Romanum. Dnes je zajímavý pÅ™edevším pro archeology a geology, kteří zde provádÄ›jí Äetné vykopávky a archeologické průzkumy, jelikož zde stálo mnoho důležitých staveb z císaÅ™ské doby, ale také z doby bronzové. Podle povÄ›sti se zde dokonce nachází jeskynÄ›, kde byli nalezeni Romulus a Remus.

  1. Villa Doria Pamphili

Villa Doria Pamphili je nejvÄ›tší park založený v 17. století. Najdete ho ve Ätvrti Monteverde hned naproti bránÄ› Porta San Pancrazio. Park byl obhospodaÅ™ován rodem Pamphilů až do 19. století, kdy jejich rodová linie konÄí. Po nich park pÅ™evzal princ Giovanni Andrea IV. Doria.Řeka Tibera s parkem v pozadím

  1. Villa Ada

Je park nacházející se v severní Äásti. Se svými 1.8 km2 se umisÅ¥uje na druhou příÄku nejvÄ›tších parků v ŘímÄ›. Tato zalesnÄ›ná oblast byla po celá staletí v soukromém vlastnictvím, až v roce 2009 se otevÅ™ela veÅ™ejnosti. Pro zajímavost je pojmenována podle manželky Counta Tellfnera ze Å výcarska, kteří park vlastnili. Dnes zde můžete vyrazit na pěší výlet, cyklotrasu, ale i sjíždÄ›t Å™eku na kánoích nebo si zajezdit na koních. ÚÄastnit se také můžete svÄ›tového festivalu hudby nebo festivalů proti rasismu, válce a mnoho dalších.

Contacts:
Posted by: on