Všechny cesty vedou do Říma

PÅ™esnÄ› tak praví staré římské poÅ™ekadlo. A je to skuteÄnÄ› tak, vÅ¡echny cesty byly v antice navrženy, aby směřovaly do hlavního mÄ›sta říše. A ostatnÄ› dnes to není vůbec jiné, byÅ¥ tÄ›ch hlavních mÄ›st máme pÅ™ece jen více. Řím je ale stále jakousi stálicí mezi destinacemi Äeských i zahraniÄních turistů, Read More

Co se nejčastěji kazí v domácnosti, pokud kupujete nekvalitní produkty

Každá domácnost musí dříve Äi pozdÄ›ji Å™eÅ¡it stejné problémy, nÄ›kdy za pÄ›t let od koupÄ› Äi stavby a nÄ›kdy je to jen pár dní. Bohužel, nekvalitní výrobky najdete zkrátka vÅ¡ude, kde se lidé snaží co možná nejvíce uÅ¡etÅ™it. Z krátkodobého hlediska se tak může zdát, že uÅ¡etÅ™ili obrovské peníze, v Read More

Do prosluněné Itálie za příznivou cenu

Pizza, tÄ›stoviny, Koloseum, Pompeje, Vatikán, proslunÄ›né písÄité pláže, moÅ™e – to vÅ¡echno je Itálie, která toho ovÅ¡em nabízí jeÅ¡tÄ› mnohem více. Pokud vás pÅ™edstava pobytu v této oblasti láká a nechcete se na místo dopravit autem nebo autobusem, pak věřte, že letecká doprava vás ve finále vyjde podstatnÄ› lépe – Read More

Pomocník k nezaplacení

Pokud si hned na zaÄátku chytÅ™e vyberete kruhovou kompaktní zářivku 2gx13, můžete mít po starostech. OkamžitÄ› ucítíte a oceníte její vysokou svítivost, příjemné svÄ›tlo a dlouhou životnost. Pokud má zamÄ›stnanec celý den nahlížet na monitor, pak svÄ›tlo, které má nad hlavou, je velice důležité. PÅ™i Å¡patné volbÄ› není divu, že Read More

Výběr vždy na jedničku?

Asi byste zajeli do autorizovaného servisu a prostě jenom věřili technikům, věřili, že to s vámi myslí dobře, věřili, že vám nejenom nabídnou, ale i instalují kvalitní příslušenství, co vydrží? Ano, věřit a důvěřovat je krásné věc, ale je to tak vždy a pokaždé? Co myslíte? Již naši předkové, měli Read More

Využijte moderní zářivky v interiéru chytře

Doma jistÄ› chcete dostatek svÄ›tla. Možností, jak toho dosáhnout máte na trhu mnoho. Pořídit si můžete klasické žárovky, LEDky, lineární, kruhové nebo jednopaticové zářivky. Vybírat mezi nimi je pro laika pomÄ›rnÄ› složité, protože výkon je jen Äíslo a vÄ›tÅ¡ina z nás si nedokáže pÅ™edstavit, jak moc bude svítit. Podívejme se Read More

Jaké žárovky vybrat do auta? A v čem jsou lepší LED autožárovky?

Ne každý dobÅ™e rozumí znaÄení a výmÄ›na autožárovek pak může být mnohem těžší. V nových moderních autech může být na tÅ™i stovky žárovek. Pokud se vám stane, že poprvé jedna z nich pÅ™estane svítit, vytáhnÄ›te pro jistotu nejprve manuál. Výrobcem pÅ™edepsaný typ žárovky by se nemÄ›l podceňovat, a proto je Read More

Investice do lepších světel se vyplatí

V souÄasnosti je drahé kde, co a nedá se oÄekávat, že by snad další roky byly v tomto ohledu lepší. To platí i pro elektÅ™inu, kterou sice v naÅ¡ich zemích v pomÄ›rnÄ› hojném množství vyrábíme, dokonce i vyvážíme, ovÅ¡em je stále dražší a dražší. ÄŒlovÄ›k sám s tím nic nenadÄ›lá. Read More

Vypínače ani zásuvky už nemusí být pouze nezbytnou nutností!

Najdete je v každém bytÄ› i místnosti. Tyhle nenápadné doplňky interiérů jsou Äasto velkými pomocníky, pokud jde o úsporu energie. Ano, Å™eÄ je o zásuvkách, spínaÄích i vypínaÄích. V dneÅ¡ní dobÄ› moderní stÄ›nové elektroinstalace vynikají svým vzhledem, kvalitním materiálem i kvalitou provedení. PÅ™ekvapí vás jejich moderní stylový i retro design Read More

Vytvořte si svou vlastní kombinaci

Od vynálezu elektrického proudu ubÄ›hlo už hodnÄ› vody v Å™ece a v dneÅ¡ní moderní dobÄ› jsme na této energii přímo závislí, protože právÄ› díky ní nám fungují domácnosti. Prakticky téměř vÅ¡echny domácí spotÅ™ebiÄe potÅ™ebují jako pohon elektrickou energii. Stala se tedy souÄástí naÅ¡ich každodenních životů a nedokážeme si bez ní Read More