Kde se využije kruhová zářivka


Dříve byly, alespoň co se použití pro běžného ÄlovÄ›ka týÄe, zářivky naprosto potlaÄeny žárovkami. Bylo to z nÄ›kolika důvodů. Abychom je pochopili, pojÄme si nejprve říci, jak běžný typ funguje.

Ve své podstatÄ› se jedná o trubici z průhledného materiálu, nejÄastÄ›ji ze skla, naplnÄ›nou plynem nebo smÄ›sí plynů. Ten pÅ™i vyšší teplotÄ› zaÄne žhnout a vydávat záři. Na tuto potÅ™ebnou teplotu se dostává pomocí elektrických výbojů.

zarivka2

A zde máme první a asi nejdůležitÄ›jší nevýhodu: Äekání, než se smÄ›s dostateÄnÄ› zahÅ™eje a dosáhne plného jasu. Doba samozÅ™ejmÄ› závisela od velikosti a celkového objemu plynu, avÅ¡ak u běžných typů to bylo okolo deseti minut, což je naprosto nevhodné pro domácí použití.

NaÅ¡tÄ›stí vývoj se nezastavil. PostupnÄ› byl tento problém pÅ™ekonán objevem nové smÄ›si plynů, která dosahovala stejného jasu pÅ™i menším objemu. Bylo tedy možné onu trubici zkrátit, a tím souÄasnÄ› i zkrátit Äas, potÅ™ebný k zahřátí a rozžhavení.

zarivka4

Je samozÅ™ejmé, že se objevily i nové tvary. V souÄasné dobÄ› je nejpopulárnÄ›jší kruhová zářivka. Zde je trubice zatoÄena tak, že tvarem pÅ™ipomíná klasickou žárovku. Dokonce i její závit je koncipován tak, aby Å¡el snadno zasadit například do klasického lustru Äi lampy, což je nÄ›co, co rovněž pÅ™edchozím modelům chybÄ›lo.

Není tedy divu, že si zaÄínají získávat stále vÄ›tší oblibu i mezi veÅ™ejností a z nemocnic a obchodů se dostávají i do naÅ¡ich domácností. Stále sice hrají prim žárovky, avÅ¡ak poÄet prodaných domácích zářivek rok od roku stoupá.

A není divu, má totiž tu výhodu, že po zahřátí na požadovanou teplotu spotÅ™ebovává podstatnÄ› ménÄ› energie. Tím pádem umožní uÅ¡etÅ™it peníze za elektÅ™inu, což ocení asi každý z nás. Navíc také mají obvykle delší životnost, nemusí se tedy tak Äasto mÄ›nit.

Jedinou nevýhodou, kterou prozatím mají, je jejich vyšší cena. Zda stojí za výše zmíněné výhody, nechám již na vás. Jen dobře přemýšlejte, než se rozhodnete, který druh osvětlení koupíte.

Contacts:
Posted by: on