Jak ušetřit za letenky?


PotÅ™ebujete-li letÄ›t v pÅ™edem stanoveném termínu, s úsporou moc poÄítat nemůžete. Za takové lety se totiž platí vÄ›tÅ¡inou plná cena, protože pokud se nÄ›kam prostÄ› potÅ™ebujete dostat, nenecháváte nic náhodÄ› a za daný termín si neváháte pÅ™iplatit. Pokud ale patříte k flexibilnÄ›jším osobám ochotným leckteré pohodlí na cestách letadlem https://cs.wikipedia.org/wiki/Letadlo obÄ›tovat. Jak se tedy dá uÅ¡etÅ™it?

plane-170272_960_720

Stejně jako tomu bývá u dovolených, i zde existuje termín first a last minute.

  • Nakupovat last minute letenky se vyplatí nejvíce u charterových letů do míst, kam se úplnÄ› běžnÄ› nelétá. Zde je totiž možnost na poslední chvíli sehnat výraznÄ› zlevnÄ›né lístky z důvodu doprodeje zbylé kapacity v letadle. Pro tento typ nakupování je ale tÅ™eba mít pevné nervy a nepříliÅ¡ vybíravé nároky na cílové místo destinace. Naopak u pravidelných letů mohou poslední místa na poslední chvíli jeÅ¡tÄ› zdražovat.
  • Oproti tomu také nákup s dostateÄným pÅ™edstihem může být způsobem jak uÅ¡etÅ™it. First minute letenky se vyplatí tím spíše, Äím dříve a dále letíte.

Cenu samozÅ™ejmÄ› ovlivňují také podniky. LevnÄ›jší letenky koupíte u nízkonákladových spoleÄností. Klasické spoleÄnosti zkrátka stojí víc, nabízí totiž komplexnÄ›jší služby.

Rozdíly v cenách na lety do stejné destinace můžeme pozorovat také dle různých dnů v týdnu a také podle různých Äasů v průbÄ›hu dne. NÄ›které dny a Äasy jsou atraktivnÄ›jší, nejlevnÄ›jší bývají vÄ›tÅ¡inou ty bÄ›hem dne, ranní a veÄerní pak koupíte dráž.

airport-4120835_960_720

NÄ›které zvÄ›sti pak uvádí, že záleží nejen na dobÄ› letu, ale na dobÄ› samotného objednání. V úterý dopoledne je prý vÄ›tší Å¡ance na slevu, protože dopravci údajnÄ› reagují na akÄní pondÄ›lní nabídky konkurence. Jiní cestovatelé zase uvádí, že kolem obÄ›da a pozdního odpoledne, kdy se lidé vrací z práce. NejlevnÄ›jší naopak jsou kolem jedenácté veÄer a pozdÄ›ji v noci.

Ušetřit můžete také v případě, kdy jste ochotni obětovat pohodlí přímého letu. Ty s přestupem jsou stále ještě levnějších. Stejně tak pokud si vyberete jiné letiště, než ty velké (Praha, Ostrava). To samé platí také o letištích v sousedních zemích.

ObecnÄ› lze říci, že Äím flexibilnÄ›jší budete, tím více můžete uÅ¡etÅ™it. Zároveň je ale tÅ™eba myslet, že uÅ¡etÅ™ené peníze znamenají snížení komfortu bÄ›hem cestování, a to vÄetnÄ› doprovodného servisu.

Contacts:
Posted by: on