Halogenidové výbojky jsou po sodíkových nejsilnější zdroj světla


NejznámÄ›jšími výbojkami, které pracují pod vysokým tlakem inertního plynu, jsou sodíkové. StaÄí se ohlédnout kolem sebe na ulici a máte takříkajíc jistotu, že se nad vaší hlavou nÄ›jaká objeví. Druhý nejvyužívanÄ›jší typ je halogenidový zdroj, který navazuje na úspÄ›ch jeho pÅ™edchůdců – výbojek rtuÅ¥ových.lampy pouliÄního osvÄ›tlení.jpg

Halogenidové zdroje nejsou „halogeny“

Spolu se sodíkovými výbojkami se Å™adí k nejvýkonnÄ›jším svítidlům na trhu. Jejich vývoj a výroba vzeÅ¡ly z výbojek rtuÅ¥ových, základ uvnitÅ™ sklenÄ›né baňky tvoří opÄ›t rtuÅ¥, která je doplnÄ›na o tzv. halogenidy. Jsou to slouÄeniny prvků jódu a bromu (bromidy a jodidy) s nÄ›kterými vzácnými kovovými prvky, jako je Stroncium, Vanad, Tantal, Cesium, Indium nebo Galium. V průbÄ›hu průchodu elektrického proudu baňkou vzniká svÄ›telný efekt rozkmitáním par rtuti a metalhalogenidů, jejichž znaÄnou výhodou je velmi dobré podání barev umÄ›lého svÄ›tla. Tímto jevem výraznÄ› konkurují výbojkám sodíkovým a rtuÅ¥ovým, jejichž svÄ›tlo ani zdaleka nemá tak vysoký index podání barev.
Objev metalhalogenidové výbojky znamenal průlom v osvětlování veškerých ploch zejména v exteriéru, nebo v uzavřených obřích halách, kde je nutné zajistit co nejvěrnější obraz osvětlovaných předmětů. Typicky se jedná o sportovní areály, kde by kamery přenosových vozů nemohly poskytnout divákům věrné vzezření atletických klání, fotbalových nebo hokejových zápasů apod.výbojkové svítidlo na ulici.jpg
Můžete se s nimi také setkat v místech, kde dochází k dopravním Å¡piÄkám, kde je zvýšený pohyb chodců (pÅ™echody, podchody), anebo na pěších zónách a velkokapacitních parkoviÅ¡tích pÅ™ed vstupem do hypermarketů.
Výhody této technologie staví i na dlouhé životnosti, která běžnÄ› pÅ™ekraÄuje 10 tisíc hodin. Této vlastnosti využívají i výrobci tzv. xenonových výbojek ve speciálních svÄ›tlometech pro automobilový průmysl a také v nÄ›kterých výrobcích výpoÄetní techniky a průmyslového zboží, napÅ™. projektory, kamerová a fotografická technika apod.

Contacts:
Posted by: on