Co zamířit na východ?


Když se Å™ekne cestování smÄ›rem na východ, nejednou se starší generace zatváří klidnÄ› i dost znechucenÄ› a zatratí tuto myÅ¡lenku. A to v případÄ›, kdy se mluví o nÄ›které ze zemí bývalého SovÄ›tského svazu. A příÄiny, proÄ tato generace nepovažuje ‚zemi, kde zítra již znamená vÄera‘, za ideální k navÅ¡tívení, si tu urÄitÄ› není tÅ™eba dlouze rozepisovat. Zkrátka a dobÅ™e je tu doposud pÅ™etrvávající hoÅ™kost z osmaÅ¡edesátého roku, neblahé zkuÅ¡enosti z dob od tohoto až po sametovou revoluci nebo vzpomínky na to, že jakkoliv se tato zemÄ› povinnÄ› velebila, nestálo to tam za nic. A vlastnÄ› ani porevoluÄní léta nenahrávala příliÅ¡ sblížení a vylepÅ¡ení image postsovÄ›tských zemí, pÅ™edevším Ruska.

Ale to rozhodně neznamená, že by nebyla dejme tomu Moskva místem, kam se dá cestovat, a to z nejrůznějších důvodů. Dnes už žijeme v jiné době, a tudíž se i tato stala vyhledávanou destinací pro nejrůznější cestovatele, turisty nevyjímaje.

silueta letadla

Do dneÅ¡ní Moskvy se od nás dá vyrazit jak z Prahy, tak i z Karlových Varů, a k pÅ™istání tam si lze zvolit rovněž hned z nÄ›kolika letiÅ¡Å¥. A vybírat si pochopitelnÄ› nemusíme jenom letiÅ¡tÄ›, na výbÄ›r je i z leteckých spoleÄností a pochopitelnÄ› je důležitým kritériem nejednou i cena letenky.

A kde si pořídit letenky Praha Moskva, aby ÄlovÄ›k zbyteÄnÄ› neutrácel těžce vydÄ›lané peníze? Pokud je zájemce o tyto obeznámený s realitou, pokud je dostateÄnÄ› v obraze, volí právÄ› tento vyhledávaÄ. A to proto, že do nÄ›j staÄí zadat jenom zvolený cíl a datum a rázem se mu objeví celá Å™ada nabídek, z nichž si lze vÄ›ru vybírat.

letadlo nad zemí

A tak nejeden z nás dokáže na zmíněném letu, tedy na cestě do Moskvy, i citelně ušetřit. Protože zde sežene i takové nabídky, jaké se nabízejí jenom ojediněle a jež jsou cenově více než atraktivní.

A tak se může dostat na letiÅ¡tÄ› DomodÄ›dovo, Å eremetÄ›vo Äi Vnukovo kdokoliv z naÅ¡inců. A může se pÅ™esvÄ›dÄit tÅ™eba i o tom, že dneÅ¡ní Moskva už není ‚Moskvou‘, již jsme znali z dob minula. A k níž jsme se z logických důvodů Äasto nechtÄ›li znát.

Contacts:
Posted by: on